A | A | A

Nieuws

Twee miljoen rijk voor werkbemiddeling

EINDHOVEN – De komende twee jaar wil het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant (RWB) samen met werkgevers 240 extra mensen bemiddelen naar werk. Dit aantal komt bovenop de bestaande doelstelling om 1307 werkzoekenden te plaatsen, Deze ambitieuze doelstelling staat in het actieplan Perspectief op Werk. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om dit plan met een bedrag van twee miljoen euro te ondersteunen.

Naast de extra doelstelling bevat Perspectief op Werk plannen om werkgevers te begeleiden om de invulling van werkplekken beter vorm te geven. Ook moet de samenwerking tussen werkgevers, overheden en scholen in Zuidoost-Brabant worden geïntensiveerd.

Het RWB, met als centrumgemeente Eindhoven, ondersteunt werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor inwoners met een bijstands-, Wajong-, WW- en WIA-uitkering, voor werknemers die van baan willen wisselen als voor schoolverlaters die de arbeidsmarkt op komen.

Eindhoven is als centrumgemeente de aanvrager en bestuurlijk trekker van het project Perspectief op Werk, samen met VNO-NCW Brabant Zeeland. Naast de regionale werkgevers zijn het onderwijs, het UWV en de sociale werkplaatsen verbonden in het RWB en aan het actieplan. De arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant bestaat uit de volgende gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen CA, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

Voor elke uitkering in Eindhoven nog steeds gesprek thuis

Bron ED

 

EINDHOVEN - Een Eindhovenaar die een uitkering aanvraagt krijgt nog steeds een gesprek thuis met een medewerker van een sociaal wijkteam. Maar die bepaalt niet langer welk type werk- of leertraject iemand krijgt

Eindhoven houdt vast aan haar aanpak dat medewerkers van WIJeindhoven alle Eindhovenaren die een uitkering aanvragen thuis bezoeken. Wel moeten zij voortaan iedereen die kán werken na dit 'keukentafelgesprek' direct doorsturen naar het Participatiebedrijf op de Hurk. Het Eindhovense college schat in dat dat bij 80 procent van de aanvragers kan. 

yasin

Dat blijkt uit het nieuwe uitvoeringsplan van wethouder Yasin Torunoglu. ,,Wat er verandert is dat WIJeindhoven-medewerkers voortaan iedereen direct doorsturen naar het Participatiebedrijf, tenzij het iemand is die echt niet kan werken'', zegt Torunoglu. ,,Tot nu toe was het zo dat zij mensen bij zich hielden en zelf bepaalden welk werkleertraject inwoners volgen. Die taak halen we bij de wijkteams weg.‘’ De nieuwe aanpak loopt volgens hem sinds anderhalve maand.

Slechte cijfers

De wethouder zei in februari dat hij snel korte metten zou maken met de slechte prestaties van de gemeente Eindhoven op gebied van werk en bijstand. Veel werkgevers klagen dat ze wel vacatures hebben maar geen kandidaten krijgen aangeleverd. 'Na de zomer maken we de stand van zaken op', beloofde hij de raad. Als de cijfers dan niet beter waren, dan zou de gemeente de werk en bijstands-taak mogelijk alsnog bij WIJeindhoven weghalen. Het is nu al zomer en de cijfers zijn slecht. Het aantal Eindhovenaren in de bijstand daalde in de eerste vijf maanden van dit jaar per saldo slechts met 21. Het college wil dat er eind dit jaar 227 minder mensen in de bijstand zitten - omgerekend had de teller na vijf maanden dus op 94 moeten staan. Het college zegt nu dat de nieuwe aanpak net van start is en zich nog niet heeft kunnen bewijzen.

Heilig geloof

Eindhoven droeg in 2016 taken op het gebied van uitkering en werk over aan de wijkteams van WIJeindhoven. Tot dan toe moesten mensen een uitkering op het gemeentekantoor aanvragen. Begin dit jaar bleek uit onderzoek dat sinds 2016 aanvragen van uitkeringen veel vaker worden goedgekeurd. 'De afstand tussen de cultuur van werkgevers en de wijkteams is nauwelijks te overbruggen', zei de directeur sociaal domein vorige maand nog tijdens een presentatie. Waarom dan toch nog iedereen door diezelfde wijkteams laten opzoeken? Torunoglu zegt dat de gemeente zo inzicht houdt in de achtergrond en eventuele problemen van mensen. ,,Waar ik heilig in geloof: we kunnen wel allerlei structuurdiscussies voeren, maar de professionals moeten het samen doen. Een paar weken terug hadden we daarom een eerste gezamenlijke bijeenkomst met circa 130 medewerkers van WIJeindhoven, het Participatiebedrijf, het werkgelegenheidsteam van de gemeente en de ambtenaren die controleren of een uitkering terecht wordt verstrekt.''

18 miljoen voor techniekonderwijs in Zuidoost-Brabant

online
Bron: ED

EINDHOVEN - Scholen in de regio krijgen bijna 18 miljoen euro om techniekonderwijs op het vmbo verder te ontwikkelen. De verbinding met het bedrijfsleven speelt een grote rol

Om het vmbo-techniekonderwijs een impuls te geven, komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een flinke zak geld over de brug. De 45 plannen van samenwerkende vmbo-scholen, mbo's en bedrijven die het ministerie heeft gehonoreerd, kunnen samen rekenen op 231 miljoen euro. Daarvan landt bijna 18 miljoen in deze regio. De bedragen komen op 1 januari 2020 beschikbaar en hebben betrekking op de komende vier kalenderjaren.

Ruim 7,4 miljoen euro gaat naar het verband waarvan Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot de penvoerder is. Ook het Pius X-College in Bladel, het Commanderij College in Gemert, het Rythovius College en De Groote Aard in Eersel maken er deel van uit. Algemeen directeur Ton Broeren van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot is blij met het toegekende bedrag. „Daar kunnen we goed mee uit de voeten. Het techniekonderwijs krijgt er een geweldige impuls door.”

Hybride docent

Het plan waarvan Were Di in Valkenswaard penvoerder is, krijgt ruim 3,8 miljoen euro. Daarin participeren ook het Sondervick College en de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven en De Berkenschutse in Heeze. Het derde plan beslaat de regio Eindhoven, met SintLucas als penvoerder en onder andere Stedelijk College en Vakcollege Eindhoven, kan rekenen op 6,6 miljoen euro.

Een betere koppeling met de praktijk is de succesfac­tor

Ton Broeren, Algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

De ingediende plannen omvatten een groot scala aan maatregelen, van het up-to-date maken van technieklokalen tot het enthousiasmeren van basisschoolleerlingen voor techniek. Maar vooral de verbinding met het bedrijfsleven komt in alle haarvaten van de plannen terug. „Een betere koppeling met de praktijk is de succesfactor”, zegt Broeren. En dus willen de vmbo's ‘hybride docenten’ aantrekken: leerkrachten die het onderwijs combineren met een parttimebaan in het bedrijfsleven. De kruisbestuiving krijgt ook vorm door docenten stage te laten lopen in bedrijven, ondernemers gastlessen te laten geven of leerlingen op excursie te sturen. „We moeten laten zien hoe de praktijk eruit ziet. Bedrijven met apparatuur die we zelf niet aan kunnen bieden, kunnen we in ons onderwijsprogramma opnemen”, zegt rector Edward de Gier van Were Di. „De samenwerking is de kracht.” 

Hoe Philips en 04Werkt zich inzetten voor kansrijke re-integratie

bron: Brainport Eindhoven
15 april 2019

Veertien werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen binnenkort bij Philips de kans om hun BBL-diploma elektrotechnische systemen te behalen. Binnen het traject doen de deelnemers werkervaring op binnen Philips. Na een succesvolle afronding hebben ze een erkend mbo-vakdiploma op zak. De opleiding is onderdeel van het werkgelegenheidsplan (WGP) van Philips, waarbij 04Werkt verantwoordelijk is voor de selectie van potentiële kandidaten.

Het WGP is in 1983 door Philips in het leven geroepen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansrijker te maken in het vinden van regulier, betaald werk. Per jaar worden er 130 werkervaringsplaatsen aangeboden. Sinds de oprichting 35 jaar geleden hebben ruim 13.000 mensen een WGP-traject gevolgd.

“Er is in Nederland een grote groep mensen die over de nodige kwaliteiten beschikt, maar die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt heeft opgebouwd. Het WGP-traject helpt deze mensen weer terug te keren op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de techniek”, vertelt Stefanie van der Ven, HR Project Manager Werkgelegenheidsplan bij Philips.”

 

“Het WGP biedt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een unieke kans om een jaar lang betaalde werkervaring op te doen bij Philips, in combinatie met een solide ontwikkelprogramma. Gemiddeld stroomt 70% van de deelnemers na afloop van het traject door naar een betaalde baan.”

Leerwerktraject elektrotechnische systemen
Naast de individuele werkervaringsplaatsen die binnen Philips beschikbaar zijn gesteld, bestaat er dus ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een leerwerktraject. De deelnemers krijgen een erkende opleiding en doen werkervaring op. Daarnaast worden ze intensief begeleid in het ontwikkelen van loopbaancompetenties, overwinnen van weerstanden en het zelf regisseren van de eigen loopbaan.

Als het voortraject van 2 à 3 maanden (met behoud van uitkering) succesvol wordt afgesloten, stroomt de kandidaat door naar een leerwerkplek binnen Philips. Hier gaan ze aan de slag met het praktijkgedeelte en het restant van de theorie. Na afloop zijn de kandidaten in het bezit van een algemeen erkend MBO-vakdiploma op minimaal niveau 2, waardoor ze de juiste startkwalificatie hebben behaald om in een technische omgeving aan de slag te gaan. Het traject duurt 12 tot maximaal 24 maanden, afhankelijk van de duur van de opleiding. 

04Werkt
De werving en voorselectie van kandidaten voor het Philips Werkgelegenheidsplan wordt gedaan door het Werkgeversservicepunt Zuidoost-Brabant 04Werkt. 04Werkt is een samenwerking tussen gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven. Ze werken samen voor een betere afstemming van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. 

Alle actuele vacatures en opleidingstrajecten zijn terug te vinden op de vacaturesites van UWV en gemeenten.

Benieuwd naar ervaringen van WGP’ers en ander WGP nieuws? Klik dan hier voor meer informatie.

Financieel cv geeft steuntje in de rug bij sollicitatie

Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet. Dat is het financieel cv, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft gelanceerd op een banenmarkt in Gouda. Het financieel cv moet duidelijk maken aan werkgevers welke, en hoeveel, ondersteuning zij krijgen als ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Daardoor wordt het voor hen aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Er zijn verschillende regelingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Werkzoekenden en werkgevers weten vaak niet precies waar zij recht op hebben en hoe groot hun financiële voordeel is.

Werkzoekenden hoeven slechts een paar gegevens in te voeren. De financieel cv-tool produceert automatisch een brief gericht aan de werkgever. Daarin staat aangegeven op welke financiële voordelen de werkgever recht heeft als hij de werkzoekende aanneemt.

Minister Koolmees: “Het is de bedoeling dat werkgevers daardoor over de streep getrokken worden om iemand een baan aan te bieden. Als je weet dat iemand heel geschikt is voor de baan, en je ook nog subsidie kunt krijgen omdat je bijvoorbeeld iemand met een uitkering een kans geeft, dan is het natuurlijk extra aanlokkelijk om hem of haar een contract aan te bieden. Daar hoop ik op, want met de bloeiende economie kunnen we alle handen goed gebruiken!”

Vooral ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep banenafspraak kunnen baat hebben bij de tool. Zij kunnen de tool online invullen en de resultaten daarvan meesturen bij een sollicitatiebrief of bespreken bij een sollicitatiegesprek. Het financieel cv is dan een aanvulling op hun huidige cv. Werkgevers kunnen de tool ook zelf invullen, aan de hand van gegevens die de werkzoekende aan hen verstrekt.

De tool om het financieel cv te genereren is te vinden op www.financieelCV.nl.

financieel cv

Werkzoekende via nieuwe studie op Eindhoven Airport opgeleid

Hoofdbeeld met kop 2

Er start volgend jaar een opleiding voor werkzoekenden die uiteindelijk op Eindhoven Airport gaan werken.

Vanaf 1 februari 2019 begint de studie die leren en werken combineert. Studenten krijgen een jaar lang minimaal 24 uur betaald werk per week. Ze doen ervaring op in de horeca, de schoonmaak, maar ze werken ook in de bagagehal en op het platform van het vliegveld.Drempelverlagend
De nieuwe opleiding tot Airport-medewerker is in het leven geroepen voor mensen die al langere tijd moeite hebben met het vinden van een geschikte baan. Daarom is gekozen voor een korte opleiding die vooral praktisch van aard is. De drempel tot een baan op het vliegveld wordt zo verlaagd.Baangarantie
De opleiding is op het niveau mbo Facilitair Medewerker niveau 2. Het vliegveld garandeert een baan als studenten goed functioneren en de opleiding succesvol afronden. Samen met CSU, Vermaat Eindhoven Airport, Viggo Eindhoven Airport, Summa College en 04Werkt begint het vliegveld de opleiding onder de noemer 'Airportaal'.https://www.studio040.nl/werkzoekende-via-nieuwe-studie-op-eindhoven-airport-opgeleid/content/item?1109593

 

Bron: Studio040

Gedegen Junior Software Ontwikkelaar nodig? Werkgeversservicepunt 04Werkt stelt ze graag aan u voor!

De Stichting BEE-ideas, Gemeente Eindhoven, UWV en Brainport bundelen hun krachten om mensen met HBO werk- en denkniveau en een ICT-achtergrond op te leiden en te professionaliseren. In een half jaar worden een tiental gemotiveerde kandidaten klaargestoomd voor een baan in de ICT-branche. Ze leren onder andere om software te ontwikkelen in nieuwe technieken (Html5, Angular, MVC4) en kunnen PSM1 en 2 certificaten en Microsoft MCSA behalen. Het project waarin zij zes maanden werkzaam zijn,  bestaat uit het ontwikkelen van diverse werknemersvaardigheden met als doel software te ontwikkelen die  bijdraagt aan een betere samenleving met een duurzame impact op mens maatschappij of milieu. In dit geval werkt de projectgroep aan een nieuw software initiatief, waarbij een real life applicatie  voor Rwanda wordt ontwikkeld. Bent u op zoek naar ICT specialisten en wilt u graag eens kennis maken? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of www.04Werkt.nl

ICTproject Amy

04Werkt en Plano Plastics

04Werkt en Landgoed Glorieux

04Werkt en ABS Autoherstel

04Werkt en Ambulancedienst

04Werkt en Albert Heijn

Uitreiking startbewijzen WelSlagen Zuidoost Nederland

Het was feest in Eindhoven; bij café ’t Vonderke werden op het terras vijf WelSlagen deelnemers letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet! Zij ontvingen na 5 maanden leren en stagelopen in de zorg, het startbewijs voor een BBL 3 opleiding in de zorg! Gefeliciteerd Jeimy, Shaker, Jinan, Sophia en Weronica met dit mooie resultaat. Zij starten begin september met de vervolgopleiding bij Summa College in Eindhoven.

WelSlagen wordt georganiseerd door Calibris Advies en is een krachtig instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te winnen voor kansrijke beroepen in zorg en welzijn. Jongeren of werkzoekenden die willen en kunnen werken in de zorg, maar die tot nu toe nog geen startkwalificatie hebben behaald, worden via WelSlagen toegeleid naar een leerbaan in zorg en welzijn. Gedurende twintig weken krijgen de deelnemers één dag per week training die ze voorbereidt op de toekomstige BBL-baan, en doen zij drie dagen per week praktijkervaring op bij een zorg- of welzijnsinstelling. Zo maken ze kennis met leren en werken in de praktijk. In het toeleidingstraject wordt specifieke aandacht besteed aan taal- en rekenvaardigheden.

Met grote dank aan samenwerkingspartners waarmee dit mooie resultaat bereikt is: Calibris Advies, gemeente Eindhoven, gemeente Venlo, A2 gemeenten, Weener XL Den Bosch, Summa College, EBC Talen, Ananz, Actief Zorg, Van Neynsel, SWZ en Zorghuis Nederland.

welslagen

Vergunninghouders succesvol gestart door 04Werkt

Op de Tempo-Team Outsourcing (TTO) locatie in Son is een pilot gestart op initiatief van Dejan Savrljuga en Marion Dirckx beiden werkzaam bij TTO en in samenwerking met John Murre van het werkgelegenheidsteam en Babet van den Broek- Oralalp van de gemeente Eindhoven.foto vergunninghouders PostNL
Vergunninghouders die nog inburgering plichtig zijn hebben een totaal geïntegreerd traject bij TTO aangeboden gekregen; dat wil zeggen een betaalde baan waar de inburgeringslessen door een taalaanbieder tweemaal per week op locatie gevolgd kunnen worden. Tijdens de aanvang van het project bleek echter de behoefte aan inburgeringslessen op de werkplek niet of nauwelijks aanwezig; de deelnemers weten hun verplichtingen vanuit hun huidige taalaanbieders m.b.t inburgering goed te combineren met hun werk. Hierdoor was er weinig behoefte om inburgeringslessen te organiseren op de werklocatie. De groep die aan de slag is gegaan, is enthousiast en gemotiveerd en hebben allemaal een jaarcontract inclusief urengarantie bij TTO ontvangen.
Bij aanvang van de pilot zijn Babet en John gestart  met het organiseren van  drie grote bijeenkomsten voor vergunninghouders  waarbij de vacatures van TTO  gepresenteerd werden. Vervolgens hebben zij geschikte kandidaten geselecteerd voor de functie van sorteermedewerker. Op 18 januari van dit jaar is de eerste grote screening gedaan en zijn er maar liefst 31 vergunninghouders uitgenodigd voor een presentatie die door TTO is gegeven met uitleg over de werkzaamheden van sorteermedewerker op de locatie van TTO in Son en uitleg over de inhoud van de pilot “werken en inburgeren”. Aansluitend  zijn er door TTO korte 1 op 1 gesprekken gehouden met kandidaten om te kijken of ze een match waren voor de vacature van sorteermedewerker.  Hierna zijn zij uitgenodigd voor een rondleiding  op locatie bij TTO . Na de rondleiding zijn er 13 mensen overgebleven die door door de taalaanbieder  verzorgde testen voor taal, rekenen, inzicht en lerend vermogen hebben gemaakt. Drie personen vielen daarbij af en de overige kandidaten konden gefaseerd instromen waardoor de optimale en gewenste begeleiding door TTO op de werkvloer geboden kon worden. Iedereen is  gestart met een maand proefplaatsing en in die maand werd door de jobcoach van TTO intensief aandacht besteed aan het opdoen van de vereiste kennis van de logistieke processen, werkhouding en motivatie. Per week vond er met de kandidaat een evaluatie plaats en de uitkomst hiervan werd gedeeld met de gemeente. Tijdens de proeftijd zijn twee personen uitgevallen, één  vond ander werk en voor de ander was het werk fysiek niet passend. Uiteindelijk hebben acht vergunninghouders een jaarcontract gekregen en getekend.
De gemeente Eindhoven en TTO zijn zeer te spreken over het uitvoeren van deze pilot; de samenwerking is prima verlopen en de behaalde resultaten worden als positief ervaren. De betrokken partijen bekijken nu hoe dit project  voortgezet kan worden

Brainport Eindhoven schrijft nieuw hoofdstuk voor toekomst onderwijs en arbeidsmarkt

bron: brainport.nl

“Geen tijd meer voor uitstel en vage beloftes voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt”

Ruim tweehonderd organisaties hebben de afgelopen weken het Brainport Talent & Skills Akkoord ondertekend. Met dit akkoord committeren bedrijfsleven, onderwijs, overheid en sociale partners in Brainport Eindhoven zich aan het gezamenlijke doel (met concrete acties) innovaties binnen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen, met name waar het gaat om technologische beroepen.

Onder de ondertekenaars bevinden zich bestuurders van MKB en grote bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en VDL; onderwijs- en onderzoeksinstellingen, waaronder Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Summa College en TNO; koepelorganisatie VNO-NCW en bestuurders en burgemeesters van de grote gemeentes in de regio. Het akkoord raakt daarmee ruim 500.000 inwoners, 200.000 studenten en scholieren en 200.000 werknemers van bedrijven en instellingen in Brainport Eindhoven.

Niet alleen afspraken op papier, maar ook concrete acties

In het Brainport Talent & Skills Akkoord staan zeven concrete afspraken waaraan partners zich committeren en die per direct worden vertaald in acties. Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen: “Als Fontys werken we bijvoorbeeld concreet richting de verdubbeling van het aantal afstudeerders in technologische studies in 2025. Zo starten we begin 2019 al met twee nieuwe technologische masteropleidingen, die gericht zijn op de ontwikkeling van competenties van de toekomst. Daarnaast nemen wij onze rol als opleider voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs zeer serieus, want de toekomst van werken begint bij leren; het fundament. We ontwikkelen dit als Fontys samen met het bedrijfsleven en ook samen met de basis- en middelbare scholen in de regio. Daarin is de vorming van TEC-skills, Technology-Entrepreneurship-Creativity, leidend. Met het Brainport Talent & Skills Akkoord nemen we met z’n allen directe verantwoordelijkheid voor een zo optimaal mogelijke aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.”

“Er is geen tijd meer voor uitstel en vage beloftes voor de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt”, vervolgt Meijer. “Het kantelpunt voor wat betreft de nijpende tekorten bij de invulling van vacatures in onze regio is inmiddels aangebroken. We moeten nú op alle vlakken actie ondernemen om huidige tekorten te dichten en tegelijkertijd een structureel tekort op lange termijn te voorkomen. Met dit akkoord schrijven we een nieuw hoofdstuk voor de toekomst van onderwijs en arbeidsmarkt; een integrale visie op werken en leren.”

Slimme en toekomstbestendige oplossingen
In het akkoord worden door de ondertekenaars concrete afspraken gemaakt, die naar aanleiding van de Brainport Nationale Actieagenda zijn opgesteld. Daarin staat geformuleerd wat nodig is om de regionale en daarmee de Nederlands economie en maatschappij te versterken en is gebaseerd op vier actielijnen, namelijk: het vergroten van de beschikbaarheid van tech- en IT-talent op korte en lange termijn; het bouwen aan een ‘leven lang ontwikkelen’; hybride leeromgevingen en ‘future skills’ & onderwijsinnovatie.

John Jorritsma, burgemeester Eindhoven: “Brainport Eindhoven dendert af op een gigantisch tekort op de arbeidsmarkt, omdat we hier uitblinken in technologie, waar het tekort aan personeel zich het meest laat voelen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid onze economie toekomstbestendig te maken. Zo is de nieuwe Brainport Industries Campus, waar dit najaar de bedrijvigheid van start zal gaan. Een perfect voorbeeld van een hybride leeromgeving en co-makership tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Bedrijven en HBO/MBO werken hier aan gezamenlijke projecten en binnen een Teclab samen aan onderwijs en innovatie. Met het Brainport Talent & Skills Akkoord spreken we elkaar aan op de resultaten die we met deze initiatieven willen behalen en of we de afspraken die we maken ook daadwerkelijk nakomen.”

Mogelijkheden van een ‘leven lang ontwikkelen’
Het Brainport Talent & Skills Akkoord bevat eveneens afspraken met het bedrijfsleven. Eén van die afspraken is de persoonlijke belofte van de regionale werkgevers dat al hun werknemers zich blijvend kunnen ontwikkelen. Frans Huijbregts, directeur Huijbregts Groep: Als werkgever nemen we geen mensen meer aan op een specifieke baan. We kijken naar de talenten van iemand, of iemand past bij ons bedrijf en de vaardigheden heeft om te leren. Ik zie steeds meer werkgevers op deze manier naar hun toekomstige en hun huidige werknemers kijken. Wij moeten als werkgevers continu bezig zijn met ‘leven lang ontwikkelen’ en de wendbaarheid van de werknemers in onze bedrijven”. Huijbregts: “Heel veel traditionele beroepen zijn de afgelopen jaren enorm veranderd door technologische en digitale ontwikkelingen, en nog sterker, ze blijven continu veranderen. Wij nemen nu gezamenlijk de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat onze huidige werknemers, maar ook toekomstige generaties op de arbeidsmarkt kunnen blijven participeren en hun steentje bij kunnen dragen aan een welvarend Nederland!”

Brainport

Talent attraction platform

brainport eindhoven

Dit platform is bedoeld voor bedrijven en organisaties die internationaal tech- en IT talent (willen) aantrekken en behouden. Het platform bevat een online overzicht van de belangrijkste informatie rondom wat er komt kijken bij het aantrekken en behoud van talent. Het geeft antwoord op vragen als: ’Aan welke activiteiten kan ik als bedrijf meedoen?’, ‘Wat zijn (tijdelijke) huisvestigingsmogelijkheden voor internationals?’ en ‘Wat kan het Expat Center voor mij betekenen?’. Daarnaast tref je handige downloads, zoals interessante rapporten en regiobranding uitingen die je kunt meenemen in je eigen communicatie.

https://insights.brainport.nl/talentattractionplatform 

"Het kabinet zegt dat ze werkgevers tegemoet wil komen. Maar die willen minder bureaucratie, niet een heel nieuw systeem", aldus Depla.

stafdepla

Bron: https://www.ed.nl/eindhoven/wethouder-eindhoven-ik-wil-arbeidsgehandicapten-niet-voor-de-gek-houden~a3a5107b/

 

Wethouder Eindhoven: ik wil arbeidsgehandicapten niet voor de gek houden

De Eindhovense wethouder Staf Depla wil  arbeidsgehandicapten in de regio geen valse hoop bieden. Ja, hij en zijn collega-wethouders zijn allemaal hartstikke tegen het plan van het kabinet om hun rechten en salaris af te pakken. Maar daar gaat hij hen geen brief over schrijven.

Vanda van der Kooi 18-04-18

,,Ik wil mensen niet voor de gek houden en zeggen: ga maar rustig slapen. Dat kan ik niet waarmaken. Als het kabinet het plan voor loondispensatie doorzet, dan moeten gemeenten daarin mee." Depla (PvdA, werk en bijstand) zei dat deze week in reactie op vragen in de Eindhovense raad. Aanleiding was een motie van de SP waarin het Eindhovense college wordt opgeroepen om tegen dit plan te protesteren. Het houdt in dat 'arbeidsbeperkte' werknemers vanaf 2019 alleen door hun werkgever betaald worden voor dat deel dat ze daadwerkelijk productief zijn. Om hun inkomen alsnog aan te vullen tot het minimumloon, moeten ze zelf via de gemeente een aanvullende uitkering regelen. De gedachte hierachter is dat arbeidsgehandicapten zo meer kans hebben op een baan, omdat werkgevers minder hoeven te regelen. 

Depla wees erop dat er al een sterke lobby is tegen dit plan: vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa, de landelijke organisatie van sociale diensten. Toch werd de SP-motie aangenomen, met steun van GroenLinks, PvdA, 50Plus, OuderenAppèl Eindhoven, Denk en ChristenUnie. ,,De motie is duidelijk overbodig", zei PvdA-raadslid Hafid Bouteibi. ,,Maar we grijpen graag de kans aan om nog eens duidelijk te maken hoe we hierover denken."

Wethouder Depla en zijn Amsterdamse SP-collega Arjan Vliegenthart stuurden in december al een protestbrief aan de Tweede Kamer, als voorzitters van de VNG-commissies financiën en werk en inkomen. ,,Gaat het kabinet dit plan echt doorvoeren? Ik hoop en denk van niet", aldus Depla. ,,Het is gewoon een slecht plan. Het kabinet zegt dat ze werkgevers tegemoet wil komen. Maar die willen minder bureaucratie, niet een heel nieuw systeem. Daarnaast kan iedereen zien dat dit onrechtvaardig is. Een arbeidsgehandicapte werkt naar vermogen. Maar hij moet straks wat hij 'teveel' verdient opgeven, bijvoorbeeld als hij de lotto wint, veel spaargeld heeft of een partner heeft die werkt. En wie te weinig verdient, moet elke maand naar de gemeente voor een aanvullend inkomen. Juist bij deze groep is dat een heel slecht idee. Voor je het weet gaat zoiets mis, en dan komen mensen in de schulden."

De vele zorgen in het land hebben woensdag 18 april geleid tot een speciale zitting van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder haalde de 21-jarige studente Noortje van Lith uit Roosendaal landelijke publiciteit na haar Facebookpost aan/over Rutte over het voorstel van de staatssecretaris. Zij heeft zelf een handicap en vreest dat mensen als zij er op achteruit gaan. 

Werkgevers tegen lager loon gehandicapten

Werkgevers die gehandicapten in dienst hebben, zijn in meerderheid tegen het plan van het kabinet-Rutte III om deze werknemers minder te betalen dan het minimumloon. Ruim 70 procent vindt die verandering ‘onwenselijk’.

Lees meer op NRC

nrc

De Eindhovense Five Guys familie heeft al 70 leden

Door Bart Brouwers (E52)

FiveGuys

Voor de toelichting bij de nieuwe arbeidsmarktcijfers zijn we niet in het stadhuis maar bij hamburgertent Five Guys op de Markt. Dat klinkt vreemd, maar wethouder Staf Depla (Economische Zaken) heeft daar zo zijn redenen voor. Om te laten zien dat het Eindhovense werkgelegenheidsbeleid haar vruchten afwerpt, organiseert hij zijn persgesprekken geregeld “op locatie”. In veel gevallen gaat het dan om plekken waar iets bijzonders gebeurt ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ook vandaag.

Heel lang waren het gesprekken over de gunstige uitzonderingen, maar sinds mei vorig jaar, de maand waarin het aantal bijstandsgerechtigden (participatiewet) voor het eerst begon af te nemen, gaat het om toonbeelden van een breder zichtbare trend. Vanzelfsprekend heeft dat alles te maken met de de economische voorspoed en de daarop volgende krapte op de arbeidsmarkt, maar volgens Depla is er meer aan de hand. “Hoe anders kan het zijn dat wij in de top-20 met procentueel de grootste uitstroom uit de bijstand gestegen zijn van plek 20, de onderste dus, naar plek 4 nu?”

Ook in december daalde het aantal mensen in ww en bijstand verder. Voor de ww is die trend al anderhalf jaar aan de gang, voor de bijstand nu acht (opeenvolgende) maanden. Depla zegt dat de landelijke trend, als gevolg van de gunstige economie, in Eindhoven versterkt wordt door de werkwijze met acquisitie- en werkgelegenheidsmanagers. Emma Briggs, verantwoordelijk voor acquisitie, legt uit hoe dat werkt: “Wij kijken goed om ons heen om bedrijven en ketens te interesseren voor een vestiging in Eindhoven. Daarbij houden we in het oog wat hier in de stad goed zou passen; zo is bijvoorbeeld ook Five Guys, een keten die nog niet actief was in de Benelux, op ons netvlies gekomen. We zorgen daarbij niet alleen voor het binnenhalen van zo’n bedrijf, maar ook voor de zachte landing.”

Voor dat laatste komt werkgelegenheidsmanager Marianne Wellerd in actie. “Voor mijn team is het vooral zaak dat we zorgen dat er zoveel mogelijk mensen duurzaam aan het werk kunnen. Wij kennen onze mensen natuurlijk dus kunnen we zorgen voor een goede match die aan beide kanten effect heeft. Daarbij kijken we zeker ook naar mensen voor wie het niet makkelijk is om aan een vaste baan te komen. Zo hebben we met Five Guys kunnen afspreken dat minimaal tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zouden komen. Dat is ruimschoots gelukt.”

Bij Five Guys werkte die aanpak heel goed, zegt Regional Manager Bruce Rascher. “Wij zien elk nieuw restaurant als een uitbreiding van onze familie. En familieleden, die gun je iets. Vandaar dat we bij de sollicitaties nooit naar ervaring of achtergrond vragen, maar vooral proberen te achterhalen hoe graag iemand bij ons wil werken. Hoe graag wil een kandidaat lid worden van onze familie? Daarbij houden we ons de woorden van Barack Obama voor die ons ooit uitgebreid prees vanwege de kansen die wij mensen bieden.”

Dat kansen bieden gaat verder dan alleen het eerste contract, zegt Rascher. “We hebben mensen bij Five Guys die voorheen nooit werk gehad hebben en bij ons in een paar jaar tijd weten op te klimmen in de organisatie en soms zelfs de overstap kunnen maken naar een vestiging in een ander land. Laatst gebeurde dat nog met een medewerkster in Dublin. Die is nu assistent-manager in ons restaurant in Frankfurt.”

Sleutel bij die carrière-opmars is volgens Rascher de continue training die de medewerkers krijgen van eigen docenten. “En iedereen is doordrongen van onze cultuur. We zijn blij met ons werk en dat willen we ook laten zien, maar niet op een ongeloofwaardige manier.” Stok achter de deur daarbij is de controleur die twee keer per week langs komt. “Niemand weet wie het is, maar als zo iemand langs komt en hij kan een gunstige beoordeling geven, dan krijgt elke medewerker die op dat moment dienst had een bonus op zijn salaris. Dat loopt op tot een paar tientjes per keer, toch mooi meegenomen!”

Niet vrijblijvend

Wat bij Five Guys inmiddels goed werkt (de zaak is nog maar een maand open en de familie heeft al 70 leden), kan elders nog wel beter, zegt ook Depla. Hij ziet nog wel wat verbeterpunten in het beleid om nog meer mensen aan een vaste baan te helpen. “We krijgen bijvoorbeeld nog geregeld van werkgevers te horen dat mensen tijdens participatietrajecten uitvallen. Blijkbaar moeten we nog duidelijker laten zien dat het allemaal niet vrijblijvend is, dat kandidaten hun afspraken moeten nakomen. Daarnaast is er nog winst te behalen door mensen bij wie het traject niet meteen lukt, niet te snel los te laten. En tenslotte is extra aandacht nodig voor de groep ouderen. Bij jongeren gaat het echt steeds beter, maar om ouderen duurzaam aan betaald werk te helpen is nog wat lastiger.”

Overal dezelfde regels voor social return in Zuidoost-Brabant

In alle 14 gemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Best, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Son & Breugel, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre, Veldhoven) treedt vanaf januari het nieuwe beleid voor social return in werking. Bovendien wordt social return gezien als een verplichting en niet als een inspanningsverplichting. Uniek daarbij is dat Bouwend Nederland, de arbeidsmarktregio Helmond & de Peel, de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant de belangrijkste partners waren bij het maken van het nieuwe beleid.

Hiermee geeft de regio gehoor aan de oproep vanuit de Werkkamer (bestuurlijk overlegorgaan van de VNG en de Stichting van de Arbeid)  om regionaal de samenwerking aan te gaan.

Waarom een regionale aanpak?
Wethouder Staf Depla; “Werkgevers werden gek van al die verschillende regeltjes die elke gemeente had. Ze zagen social return daardoor eerder als kostenpost dan als kans. Dat werkte averechts op het gezamenlijke doel om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie duurzaam aan een baan te helpen. Bedrijven en instellingen krijgen nu meer mogelijkheden om aan hun social return verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld door bewust samen te werken met sociale ondernemingen die mogelijk wel een baan kunnen aanbieden.”

Naast de directe vorm van social return hanteren alle gemeente de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) van TNO. Eindhoven is hierin koploper geweest en blijft het voorbeeld geven hoe je dergelijke instrumenten effectief inzet. Waardering voor organisaties die al structureel werk maken van inclusief werkgeverschap/ social return binnen de organisatie worden beloond, mits onafhankelijk getoetst. Dit levert duurzame banen op en voorkomt de draaideurconstructie waarbij iemand bij de start van een aanbesteding aan de slag mag, maar weer op straat komt te staan zodra de klus geklaard is. Duurzame banen zijn goed voor het bedrijf, omdat investeren in medewerkers loont en goed voor de werknemers zelf omdat die meer kansen krijgt om door te groeien. Binnen de PSO systematiek telt samenwerken in de keten ook substantieel mee. Denk bijvoorbeeld aan administratief en  logistiek werk dat bij een technisch of bouwbedrijf juist minder voorhanden is. Een bouwbedrijf dat bewust zaken doet met een administratief bureau wat aantoonbaar socialer onderneemt, kan op deze manier ook aan zijn verplichting voldoen. 

Bureaucratie staat nieuwe banen arbeidsgehandicapten in de weg kopte Nieuwsuur in mei 2017. “Aanjager van een banenplan namens het bedrijfsleven, Aart van der Gaag, luidde in mei de noodklok. Hij zag overal zaken vastlopen. Namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO heeft hij de Kamer gevraagd te zorgen voor minder bureaucratie en eenvoudiger regelgeving.”

socialreturn

vlnr: Hans Geertman (algemeen directeur Huybregts Relou en voorzitter Bouwend Nederland regio Zuid), wethouder Caspar van Hoek (Oirschot, trekker projectteam Social Return Zuidoost-Brabant), wethouder Staf Depla (Eindhoven, voorzitter poho arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant), Lars van den Hoorn (CEO Van der Hoorn Buigtechniek & Brainport Assembly, VNO NCW Brabant Zeeland, bestuurslid Arbeidsmarkt en onderwijs)

04werkt contactbanner