A | A | A

Werkgeversservicepunt 04Werkt zoekt ondernemers met een sociaal hart

Foto amy latour

Ondernemers gaven al jarenlang aan behoefte te hebben aan één centraal loket voor werkgeversdienstverlening. Sinds eind 2015 is er zo'n 'kosteloos' werkgeversservicepunt in Zuidoost-Brabant 04Werkt. Daarin werken gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven nauw samen. In het zakenmagazine 'Netwerk' vertelt Amy Latour van 04Werkt over de voordelen van 04Werkt.

Klik hier voor het volledige artikel

04werkt contactbanner